Københavns Kommunes logo

Byvandring om klassicismens mester - Arkitekten C.F. Hansens København

Byvandring om klassicismens mester - Arkitekten C.F. Hansens København. Se nogle af Københavns smukkeste bygninger fra det tidlige 1800-tal, og få historien om arkitekten bag dem.

Domhuset, domkirken og ædle borgerhuse: Se nogle af Københavns smukkeste bygninger fra det tidlige 1800-tal, og få historien  om arkitekten bag dem. Englændernes bombardement af København i 1807 efterlod en by i ruiner – og en by med muligheder for nytænkning af byrum, struktur og bygningsmasse. Landets chefarkitekt, overbygningsinspektør C.F. Hansen, greb denne mulighed og etablerede ikke blot nye væsentlige pladser i residensstaden, men sørgede også for, at disse nye byrum blev kranset af ædle, klassicistiske bygninger. Målet var klart: Kongens by skulle fremstå som en moderne stad, hvor klassisk (romersk) orden herskede – og hvor by, stat og kirke sikrede borgernes og landets velfærd. På byvandringen kommer du gennem Københavns centrum til en række af C. F. Hansens offentlige arbejder og hører om overbygningsinspektørens arkitektur og byrum.

Ved museumsinspektør Thomas Roland.

Varighed ca. 1,5 time - husk godt fodtøj og evt. paraply.  

Kontakt

Mødested: ved Reformationsobelisken på Bispetorvet.

Tba

Del med