Københavns Kommunes logo

Foredrag om klassicismens mester

Foredrag om klassicismens mester - Arkitekten C.F. Hansens København

Domhuset, domkirken og de ædle borgerhuse er nogle af Københavns smukkeste bygninger fra det tidlige 1800-tal - få historien om arkitekten bag dem. Englændernes bombardement af København i 1807 efterlod en by i ruiner – og en by med muligheder for nytænkning af byrum, struktur og bygningsmasse. Landets chefarkitekt, overbygningsinspektør C.F. Hansen, greb denne mulighed og etablerede ikke blot nye væsentlige pladser i residensstaden, men sørgede også for, at disse nye byrum blev kranset af ædle, klassicistiske bygninger. Målet var klart: Kongens by skulle fremstå som en moderne stad, hvor klassisk (romersk) orden herskede – og hvor by, stat og kirke sikrede borgernes og landets velfærd. I foredraget tager museumsinspektør Thomas Roland dig gennem en række af C. F. Hansens offentlige arbejder og fortæller om overbygningsinspektørens arkitektur og byrum. 

Varighed ca. 1 time.

Kontakt

Københavns Museum

Stormgade 18

1555 København V
Del med